Hvordan er jeres projektkultur?

Gode projektresultater afhænger meget af projektlederens evne til at lede og styre projektet igennem. Men det afhænger i høj grad også af, hvorvidt organisationens interne processer er gearet til at understøtte projektarbejdsformen; om roller og ansvar i projekter, og samarbejdet med linie-organisationen, er veldefineret. Dette gælder også ledelsens opmærksomhed på, at projektarbejdet kræver nogle andre vilkår end arbejdet i den daglige drift.

Alle organisationer der arbejder med projekter har en projektkultur – spørgsmålet er blot, hvor professionel, eller moden, denne kultur er. Projektmodenhed er et udtryk for, i hvor høj grad en organisation har indarbejdet styringsprocesser til at håndtere projektarbejdsformen og hvorvidt denne projektkultur er udbredt i hele organisationen.

En moden projektkultur er kendetegnet ved en fælles tilgang, fælles værdier og en internt kendt og accepteret praksis omkring projektarbejdet. Dertil kommer klart definerede roller og ansvarsfordeling på alle organisatoriske niveauer. Er disse ting på plads, er der stor sandsynlighed for, at projekterne gennemføres med succes og skaber grundlag for motiverede medarbejdere.

Kunne jeres tilgang til projekter være bedre? Vejen til en god og effektiv projektkultur starter hos ledelsen! Med et overkommeligt opstartsforløb, sætter vi sammen retning for professionaliseringen af jeres projektarbejdsform.

Kontakt Kirsten Nielsen og hør mere om mulighederne for rådgivning og intern efteruddannelse.

Modenheden vurderes ud fra følgende områder:

 • Projektopgaven
 • Fremgangsmåden
 • Projektorganisation & kommunikation
 • Projektstyring
 • Samarbejde i projektarbejde
 • Omgivelser
 • Interessenter
 • Ledelsen
 • Ressourcer
 • Viden og kunnen
 • Matriel, udstyr, materialer og penge
 

KnowledgeDesign v. Kirsten Nielsen | CVR: 29655073 | Maimosevej 11, Kolby, 8305 Samsø - Danmark | Tlf.: +45 2241 6264