Personprofiler og tilbagemeldinger (DISC, Belbin, MBTI)

Kender du dine egne præferencer i samarbejdsrelationer?

Nogen gange opleves samarbejdet i et team eller en afdeling som trægt og måske næsten konfliktfyldt. Det kan skyldes mange faktorer, men ofte skyldes trægheden eller samarbejdsproblemerne, at man ikke har erkendt, at vi, som personer, hver især går forskelligt til opgaven. Det kan der gøres noget ved!

KnowledgeDesign kan bidrage til et bedre samarbejdsklima, når et nyt team skal finde fælles fodslag, eller når et sammentømret team trænger til at blive udfordret på deres gamle vaner, roller og rutiner. Facilitering af teamets opstart, teambuilding undervejs, midtvejsevaluering af teamets proces og resultater, eller projektets og teamets afslutning er blot nogle af mulighederne.

I den forbindelse benyttes ofte teamprofiler, som kan hjælpe teamet med indsigt i og afklaring af forskelligheder i teammedlemmernes tilgang og forventning til samarbejdet.

DISC, Belbin og MBTI (Meyers-Briggs Type Indicator)er alle personlige profilværktøjer, som er velegnede til understøttelse af teambuildingaktiviteter og individuel indsigt og udvikling.

Jeg integrerer personprofiler på:

  • Projektworkshops
  • Åbne kurser
  • Projektlederuddannelser hos mine kunder
  • Teamdage i projekter hos mine kunder

Kontakt mig og hør mere om mulighederne.

 
 
KnowledgeDesign v. Kirsten Nielsen | CVR: 29655073 | Maimosevej 11, Kolby, 8305 Samsø - Danmark | Tlf.: +45 2241 6264