Facilitering af større grupper

Hvordan sætte retning for en stor gruppe?

Når organisationen har brug for at samle sine ansatte og sætte retning kan det være nyttigt at benytte en ekstern facilitator til at hjælpe med at strukturere og facilitere dagen. Dette kan også indebære at klæde interne oplægsholdere på i forhold til det at skulle ’stå på scenen’.

Facilitering betyder at ’lette’ og KnowledgeDesign hjælper gerne HR afdelingen, ledelsen eller projektlederen med at strukturere den proces, som kan understøtte en god implementering af det, opdragsgiveren ønsker at sætte fokus på. Ofte har man som involveret part svært ved at fungere som møde- eller konferenceleder samtidigt med, at man er en del af den pågældende organisation eller enhed.

Eksempler på storgruppefacilitering, som KnowledgeDesign har leveret til kunder:

  • Introduktion af nye medarbejdere
  • Implementering af fælles normer og værdier
  • Revision af roller og arbejdsfordeling
  • Introduktion til nye arbejdsprocesser
  • Intern faglig dag med interne og eksterne oplægsholdere

Kunderne udtaler

"Vores samarbejde med Kirsten Nielsen har gennem årene udviklet sig til en stabil og vedvarende relation. Kirsten fungerer løbende som facilitator og underviser på nogle af vores højt profilerede internationale og danske programmer. Stærke engelskkundskaber og en fin indlevelses- og formidlingsevne i forhold til medarbejdere på alle niveauer, gør Kirsten til en af vores foretrukne leverandører."

Morten Kjær
Business Learning Partner
Siemens A/S

KnowledgeDesign v. Kirsten Nielsen | CVR: 29655073 | Maimosevej 11, Kolby, 8305 Samsø - Danmark | Tlf.: +45 2241 6264