Den professionelle styregruppe/sponsor

Alt for mange projekter fejler – faktisk mere end 70%. Meget af dette skyldes mangel på ledelse i projekter.

Kurset er for nuværende eller kommende medlemmer af en styregruppe. Den gode styregruppe eller sponsor er afgørende for projektets succes. Projekter kræver ledelse – også fra toppen.

En professionel styregruppe er en beslutningsgruppe, som har uddelegeret den daglige ledelse af projektet til projektlederen, men som følger og støtter projektlederen undervejs. Som beslutningstager i projekter, er det vigtigt at kende sin rolle og vide, hvad det er, man kan forvente af sin projektleder. Men hvad kan projektlederen forvente af dig? Det er i et velfungerende samspil mellem styregruppe og projektleder at projektets grundlæggende vilkår optimeres.

Få indsigt i din rolle som sponsor eller medlem af en styregruppe og få sat fokus på de projektemner, som fremmer en effektiv fremdrift af jeres projekter.

Afholdelse:

Kurset udbydes som internt virksomhedsforløb og arrangeres efter aftale. Kan afholdes hos KnowledgeDesign i Aarhus eller hos jer selv. Få mere information om kurset i kursusbeskrivelsen.
 
Kurset kan tilpasses jeres behov indholdsmæssigt som tidsmæssigt. Kontakt Kirsten Nielsen for mere information og læs mere om in-house forløb her >>  

”KnowledgeDesign har med stort engagement indført Vindenergis ledergruppe i rollen som styregruppe. Vi har uddybet vores fælles forståelse af styregrupperollen og styrket vores fokus på projektværktøjskassens centrale værktøjer og begreber. Det er tydeligt, at Kirsten og Hans har en mangeårig erfaring med projektarbejde.”

Insitutdirektør Peter Hauge Madsen, og HR partner Ane Tind Skak 

DTU Vindenergi

 

”Et af de bedste forløb jeg har deltaget i, et utrolig godt kursus og aldeles relevant. For mit eget vedkommende ønskede jeg kurset for at være projektledelses-'fagligt' klædt på i forhold til det at være chef for et større hold projektledere. Hvordan kan du som leder coache og sparre med dine medarbejdere, hvis ikke du har en ide om i hvilken retning du skal guide dem videre? Det, at du rent faktisk har en idé om, hvorvidt de gør det, de skal gøre som projektledere er også vigtigt - som chef har du jo ansvar for at sikre og levere de rette kompetencer - som linjechef i Vestas udvikler du dine medarbejdere og leverer kompetencer ind i de store udviklingsprojekter.

Ann Britt Mandal Andersen
tidl. Director, Vestas Turbines R&D
(nu Siemens Wind Power)"

 
KnowledgeDesign v. Kirsten Nielsen | CVR: 29655073 | Maimosevej 11, Kolby, 8305 Samsø - Danmark | Tlf.: +45 2241 6264